Firmy bez operacji gospodarczych

Firmy bez operacji gospodarczych

Przejmę spółki bez operacji gospodarczych

Kupię również spółki nieprowadzące czynności gospodarczych. Bywa tak, że spółka, która powstała w celu wykonania danej operacji gospodarczej, po jej zakończeniu nie ma określonego celu funkcjonowania. To oczywiste, że taka sytuacja jest nieopłacalna dla udziałowców, a także wiąże się z udziałem w czynnościach podatkowych i sprawozdawczych. Chętnie przejmę spółkę, a także konieczne obowiązki, a następnie znajdę dla niej nowego właściciela.

Procedura przeniesienia praw odbywa się z udziałem notariusza. Następuje sporządzenie aktu notarialnego lub poświadczenie umowy zbycia udziałów. Kupno zadłużonej firmy oznacza również przejęcie ciężaru jej prowadzenia, czyli Klient pozbywa się problemu.

Kiedy przejmę spółkę zadłużoną (100% udziałów), przystępuję do odwołania członków Zarządu i powołania w ich miejsce nowego składu. Zarząd otrzymuje absolutorium na czas wykonywania przez niego czynności. Na życzenie Klienta następuje także zmiana nazwy i siedziby spółki. Jeśli zachodzi taka konieczność, uzupełniam PKD i podwyższam kapitał zakładowy spółki.

W zasadzie ostatnim etapem jest przejęcie pełnej dokumentacji spółki. W dalszej kolejności przygotowuję dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego, Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Potrzebujesz więcej informacji?

Skontaktuj się z nami

Kontakt